Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

De Nederlandse politie door de geschiedenis heen.

                                Welkom op mijn Website

Sinds enkele jaren ben ik verwoed verzamelaar van alles wat met de Politie te maken heeft.

Met name de spullen uit lang vervlogen tijden, hebben mijn interesse, toen de agenten nog werden geselecteerd op het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift,  het hebben van grote handen en barse stem, deze mannen met de sabels, die bij tij en ontij hun diensten draaiden, te voet of per fiets.

Maar ook in de Staatspolitie uit de Oorlogs-periode en de jaren erna, van Gemeente- en Rijkspolitie, het Regionale politie stelsel tot de huidige Nationale Politie.

Hier kun je virtueel dwalen tussen de items in mijn online museum, deze website is niet commercieel van opzet en slechts een klein eerbetoon aan de politie-mensen die soms met gevaar voor eigen lijf en leden, vele jaren dienst hebben geleverd ten behoeve van een ieder in de Nederlandse maatschappij.

mocht je zelf nog iets hebben van opa of jezelf dan ben ik altijd geïntereseerd.

 

                                                                                 

De Koninklijke Bibliotheek archiveert items van deze website t.b.v.

Het Nationaal Archief

 

    

 

Ook in 2018 Lid van, en houder van het Keurmerk Online Musea.nl

         

  Op deze website zijn pop-up's en in sommige gevallen cookies van toepassing

indien deze niet gewenst zijn

verzoek ik u deze website niet verder te bezoeken.

Deze pop up's c.q. cookies zijn niet door de maker, beheerder van de website geplaatst, maar vallen onder de competentie van de webspace leverancier.

Eventuele schade als gevolg van cookies, pop up's virussen e.d. welke toegelaten en geplaatst door de web space leverancier

dan wel derden

is niet voor rekening van de website maker - beheerder.